ilustrační foto

ISOCELL AIRSTOP VAP Parotěsná fólie

Parotěsná fólie a ochranná, vzduchotĕsná vrstva z těžce hořlavého polyetylénu pro difúznĕ uzavřené stěnové, stropní a střešní konstrukce.