ilustrační foto

ISOCELL OMEGA Hliníková páska

Slouží jako opravná páska ve střešních oblastech, slepuje a utĕsňuje spolehlivĕ střešní fólie, protivĕtrnou izolaci, kovy, dřevĕné výrobky a cihly bez stavebních pohybů. K utĕsnĕní a přelepení spár, dešťových žlabů, okapových a žlabních plechů, jakož i ventilačních a odpadních trubek a napojení. Vhodná pro utĕsnĕní zakladových prahů (vnĕjší).

  • odolná proti stárnutí
  • UV- stabilní
  • pevné a odolné spojení s hliníko-polyesterového, fóliového spojení, které je naneseno na butylovou lepící pásku
  • má velice dobré lepící vlastnosti

ISOCELL těsnící materiály
ceník platný od 3/2017