ilustrační foto

ISOCELL BUBI LF Adhezní základní nátěr

Adhezní základní nátěr bez rozpouštědel určený k optimalizaci přilnavosti všech akrylátových, butylových a bitumenkaučukových lepících pásek. Je použitelný na všechny savé minerální podklady jako je např. sádra, beton, cementová omítka, pórobeton, cihlové a silikátové zdivo s vrstvou uhlazené cementové malty se spárami, jakož i na aglomerované dřevo a běžné dřevo.

  • silné zvýšení přilnavosti na hladké povrchy
  • tvoří přilnavou vrstvu, samolepící
  • zpracovatelný od -10° C (vzduchu a teplota materiálu)

ISOCELL těsnící materiály
ceník platný od 3/2017