ilustrační foto

THERMO-KONOPÍ Combi Jute

Je jakostní přírodní izolační materiál vhodný k izolaci střech, stropů, podlah, vnitřních i vnějších stěn.

  • objemová hmotnost 30–42 [kg/m3 ]
  • nejlepší ochrana tepla díky minimální tepelné vodivosti
  • nejlepší ochrana proti horku v létě díky vysoké schopnosti akumulovat teplo
  • dobré protihlukové vlastnosti
  • schopnost vyrovnávat vlhkost díky vysoké sorpční schopnosti